Onze verzekeringsexperts zoeken voor u de beste oplossing & mogelijkheden.

Onze verzekeringen

klik op uw verzekering naar keuze voor meer info

Gezin

Deze volgt u overal en je bent gedekt over de hele wereld. Men heeft maar 1 seconde nodig om schade te veroorzaken aan een derde. Maar deze seconde kan je wel eens duur komen te staan. Om niet de rest van je leven een schuld hiervoor te moeten afbetalen sluit je beste een BA familiale af.  Ze beschermt niet alleen je eigen gezinsleden in huis maar ook je huishoudhulp, babysitter,…

Mobiliteit

Wij bieden u een geheel van “à la carte”-waarborgen aan voor de verzekering van uw voertuigen en die zo nauw mogelijk bij uw behoeften aansluiten.
Dit zowel voor auto’s, lichte vracht, bromfietsen, vrachtwagens, jetski, mobilhome, paardenvan,…

1. Burgerlijke aansprakelijkheid

Zodra u een gemotoriseerd voertuig in het verkeer brengt bent u verplicht om een BA-verzekering af te sluiten. Deze vergoedt zowel de materiële als de lichamelijke schade die u aan derden toebrengt. (bijvoorbeeld: weggebruikers, passagiers, wegbeheerders, enz…)

Opgepast! In de verzekering BA zal uw “eigen materiële schade” en “lichamelijke schade” hierin niet gedekt zijn.

2. Omnium

Een omniumverzekering dekt de materiële schade van uw voertuig en kan aanvullend op uw burgerlijke aansprakelijkheid worden afgesloten. Er zijn twee soorten omniumverzekering:

 • Gedeeltelijk of kleine omnium, deze dekt de materiële schade aan uw eigen voertuig, zoals brand, diefstal, glasbreuk, …
 • Grote of volledige omnium, dekt aanvullend op de kleine omnium ook de materiële schade die u zelf heeft veroorzaakt, vandalisme en schade na vluchtmisdrijf. Hierbij houden we rekening met de door de maatschappij opgelegde vrijstelling.

3. Bestuurdersverzekering

Bestuurdersverzekering of ongevallenverzekering dekt de lichamelijke schade van de bestuurder van een motorrijtuig wanneer hij een ongeval heeft veroorzaakt.

4. Rechtsbijstand

Zowel bij een ongeval in fout als in recht is de rechtsbijstand belangrijk voor een goede afloop om het schadegeval te regelen. Wie is aansprakelijk? Een geschillen met je garagist, een verkeersovertreding, …

Het dekt hierbij de gerechtskosten, de erelonen van de advocaten en zal u helpen tijdens een juridische procedure.

5. Bijstandsverzekering

De bijstandsverzekering of pechverhelping kan u 24u/24 en 7/7 dagen rekenen op bijstand voor zowel u, uw huisdieren, uw passagiers en uw voertuig(en).

Woning & brand

De brandverzekering is ruimer dan enkel een brandwaarborg. De verzekering verleent ook dekking voor vele andere bedreigingen, zoals ontploffing, storm, hagel, waterschade…

1. Basisdekkingen van de brandverzekering

Elke brandverzekering vergoedt de materiële schade die veroorzaakt wordt door brand, ontploffing, implosie, blikseminslag, aanslagen, …

2. Optionele of facultatieve dekkingen

Woningverzekeringen bieden bepaalde dekkingen naar keuze aan, zoals diefstal en vandalisme en de dekking indirecte verliezen, die voor diverse kosten door schade, opgelopen zijn naar aanleiding van een schadegeval, tussenkomt.

3. Rechtsbijstand

Wij raden echter steeds een aparte rechtsbijstand aan uw rechtsbijstand te bundelen in een afzonderlijke polis. Hierbij zijn er verschillende mogelijkheden zoals DAS en Euromex.

Rechtsbijstand

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp bij een verzekerd conflict .Wij raden steeds een aparte rechtsbijstand aan uw rechtsbijstand te bundelen in een afzonderlijke polis. Daar zijn er tevens verschillende mogelijkheden, zoals Euromex, DAS, …

Dit kan u veel leed en problemen vermijden bij een eventueel ongeval of een geschil. U hebt steeds vrije keuze van advocaat.

Uitvaart

Met het DELA Uitvaartzorgplan bespaar je jouw nabestaanden later de kosten en zorgen van jouw uitvaart. Een mooi gebaar.

Leg vrijblijvend uw uitvaartwensen vast

Hospitalisatie

Een opname in het ziekenhuis kan een serieuze deuk in je gezinsbudget veroorzaken. Een ziekenfonds komt in sommige gevallen maar zeer beperkt tussen. Vaak blijft het niet met alleen een opname, hier gaan soms allerlei vooronderzoeken of nabehandelingen mee te paar. Ook deze worden opgenomen in je hospitalisatieverzekering.

Reis

Een reis plannen is zeer leuk, vertrekken nog leuker!  Maar er kan altijd iets mislopen. U kunt kiezen tussen tijdelijke of jaarlijkse contracten, die zowel reisbijstand als annulatie dekken.

Pensioensparen

3 Redenen om aan pensioensparen te doen:

 • Behoud uw levensstandaard na uw pensioen
 • Geniet van het fiscaal voordeel
 • U realiseert uw wensen volgens een formule op maat

Arbeidsongevallen

In België is de verzekering Arbeidsongevallen wettelijk verplicht voor alle privé-ondernemingen die personeel in dienst hebben. Wanneer men als werknemer tijdens de uitoefening van zijn beroep of op de weg van en naar het werk een ongeval heeft zal deze polis tussenkomen.

De wettelijke verplichting is van toepassing tot het geplafoneerd loon.

Bedrijfsvoertuigen

U hebt een of meerdere voertuigen op naam van uw vennootschap staan? Een optimale bescherming voor uw wagenpark naargelang uw noden aangepast aan uw wagens, bestelwagens, …

Wij bieden u ons professioneel advies en aangepaste kortingen voor vloten.

Brand bedrijfsgebouw & professionele inhoud

Uw bedrijfsgebouwen beschermen is eerder een noodzaak dan een verplichting. Verzeker ook je professionele materialen die in dit gebouw staan.

Wat dekt een brandpolis handel? Brand, waterschade, storm, natuurrampen, glasbreuk, ba gebouw. Optioniele dekkingen: diefstal, alle risicos, bedrijfsschade na brand..

Aansprakelijkheid zelfstandigen & bedrijven

Het leven van een zelfstandige/bedrijfsleider is niet altijd eenvoudig. In het beroepsleven stoten we meermaals op risico’s. Er zijn verzekeringen die de schade aan derde voor zover uw aansprakelijkheid betrokken is.

Ook voor de 10-jarige aansprakelijkheid, abr, alle risicos electronica, machinebreuk kan je bij ons terecht. Informeer zeker wat voor u aangewezen is.

Hospitalisatie

Ook voor je medewerkers kan je een hospitalisatieverzekering afsluiten. Hieronder kan je een overzicht van de voornaamste waarborgen:

 • Terugbetaling ziekenhuisfactuur na opname tgv ziekte, ongeval of bevalling
 • Vrije keuze van arts, ziekenhuis en kamer (ook éénpersoonskamer)
 • Geen wachttijd voor ziekte en ongeval
 • Pré en post hospitalisatie
 • Globale terugbetaling – ook wanneer het ziekenfonds (RIZIV) niet tussenkomt
 • Onbeperkte duur en onbeperkt bedrag van uitbetaling
 • Levenslang (aansluiten tot en met 69 jaar) en wereldwijd
 • Uitbetaling vanaf de eerste ligdag, ook ééndagskliniek
 • Zwangerschap + bevalling is inbegrepen
 • Zonder of met vrijstelling = vast bedrag per persoon / verzekeringsjaar (vooraf gekend eigen risico)

Inkomensbescherming zelfstandigen

Als zelfstandig moet je zorgen voor je eigen inkomen en pensioen, dit kan je doen op verschillende manieren:

 • Polis gewaarborgd inkomen
 • IPT – individuele pensioentoezegging
 • VAPZ – vrij aanvullend pensioen.

Wij werken samen met deze partijen.